Česká skála

Asi 2 km jihovýchodně od Kamenického Šenova a 3 km východně od Skalice vystupuje nad údolí Sporky protáhlý zalesněný hřbet, který byl dříve nazýván podle Slunečné, ležící na jeho východním svahu.
Hřbet je nejvýchodnějším výběžkem Českého středohoří a tvoří jej tři rozsáhlé vzájemně se překrývající čedičové příkrovy.

Severovýchodní konec celého hřbetu tvoří Česká skála (629 m), jejíž skalnatý vrcholek je asi 1 km jihovýchodně od Práchně. Ze západní strany není příliš výrazný, ale k severovýchodu spadá do údolí strmými srázy se skalami, tvořenými sloupcovitě odlučným čedičem, pod nimiž jsou svahové sutě částečně zarostlé řídkým lesem. Ze skalnatého okraje vrcholu jsou poněkud omezené výhledy na Prácheň a okolní krajinu od Růžovského vrchu přes Studenec, Nový Bor s Klíčem a Hvozd až k Ještědskému hřbetu, vyhlídky ale pozvolna zarůstají.

Zdroj: www.luzicke-hory.cz