Cyklostezka Cesta k sousedům

Do projektu Cesta k sousedům je zahrnuta lávka pro pěší a cyklisty překlenující silnice 1/13 a 1/9, dále pak vybudování a proznačení společné turistické trasy s názvem Cesta k sousedům, parkoviště v obci Lückendorf a jeho poslední částí je projektová dokumentace druhé etapy stavebních úprav lávky přes silnici 1. třídy u obce Svor.

Trasa je vybavena mobiliářem v podobě infotabulí s mapami a informacemi o místních zajímavostech, odpočinkovými místy, stojany na kola a ukazateli směru. Na německé straně bylo vybudováno u nástupního místa parkoviště s obratištěm autobusu a budova sociálního zázemí. Nedílnou součástí trasy se na české straně stala i výstavba dřevěné lávky přes silnici I.třídy číslo I/13, která umožnila bezpečnější spojení obou obcí pro pěší, cykloturisty i lyžaře z řad místních obyvatel i návštěvníků regionu z obou stran hranice.

Délka trasy: 
33,5 km