Cyklostezka Varhany

Cyklostezka vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova. Začíná nedaleko vlakové zastávky Střelnice v České Lípě a končí u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém Šenově (pár set metrů od Panské skály). Cyklostezka je projektovaná jako veřejně přístupná komunikace pro cyklisty a pěší o šíři tři metry.

Myšlenka na propojení obcí a dvou měst vznikla již v roce 2001 a za tímto účelem byl založen dobrovolný svazek obcí. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení atraktivity přilehlých obcí a podpoření rozvoje turistického ruchu, krom jiného také zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v celé oblasti.

Stavba cyklostezky započala v roce 2007 a byla rozdělena celkem do tří etap. Nejprve se postavila část z České Lípy přes Horní Libchavu do Manušic, posléze se stavěla etapa z Manušic až do Volfartic a poslední, nejnáročnější částí, byla výstavba úseku z Volfartic až do Kamenického Šenova.

Stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě (směrově i výškově), sklonové poměry stoupání nepřesahují 2,9 %. Povrch cyklostezky je tvořen asfaltobetonovou vrstvou, kterou mohou využít nejen cyklisté, ale je rovněž ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line bruslařů.

Délka trasy: 
17 km