Lužická

Dolní Světlá-Waltersdorf – turistický hraniční přechod

Luž – znělcová hora, nejvyšší vrchol Lužických hor (792,9 m.n.m.), jímž prochází státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Dříve nazývána Spitzberg (Špičák) nebo Mittagsberg (Polední hora), protože při pohledu z Waltersdorfu stojí slunce přesně v poledne právě nad vrcholem. Roku 1909 hora prvně česky nazvána v Kafkově průvodci - Luž. Na vrcholu byla roku 1823 vybudována Karlem Bedřichem Matthesem skromná dřevěná hospoda. Rozvoj turistiky podnítil výstavbu malé rozhledny a postupné rozšíření původní hospody na velkou turistickou chatu, která byla provozována od roku 1879. Za dosud nevyjasněných okolností vyhořela v roce 1946 a k obnově již nedošlo. Dnes Luž poskytuje nádherný panoramatický výhled.

Hornická naučná stezka Údolí Milířky – značená stezka informující o důlní činnosti, která zde probíhala již od roku 1474. Okruh 4,5 km dlouhý.

Tolštejn – původně strážní hrad vznikl na přelomu 12. a 13. století opevněním dvou skalisek. V době třicetileté války hrad vypálen a pobořen. Na zřícenině vybudoval J. J. Münzberg hostinec ve švýcarském stylu s tančírnou. Skaliska propojil můstkem. Z původního hradu zachovány zbytky štítové zdi a věže. Dnes vyhlídka a restaurace.

Jedlová – znělcová hora, třetí nejvyšší vrchol Lužických hor (774,2 m.n.m.). Původní jedlový porost nahradil listnatý, převážně buk. Kamenná, 23m vysoká rozhledna byla postavena roku 1891. Posléze zde kníže Ferdinand Kinský vybudoval hostinec (v provozu do r. 1943). Po 2. světové válce objekty značně chátraly. Rozhledna byla zrekonstruována a znovu otevřena 3.7.1993, restaurace o dva roky později. Vedle rozhledny byla r.1997 postavena 49m vysoká kovová věž převaděče signálu mobilních telefonů.

Konopáč – 676, m.n.m. divoce rozeklané skalisko, poskytující výhled na Lužické hory.

trasa Lužická