Projekt Zažít vrcholy

Vznikl z myšlenky obnovit původní již nevyužívané a stávající velmi oblíbené trasy mezi jednotlivými obcemi Svazku obcí Novoborska a byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Ziel3/Cíl3 Česká rebuplika - Sasko, je evidován pod číslem projektu 100110070, ZIEL3/C/2.2.00/11.00303.

V rámci projektu v jednotlivých etapách vznikla nejen síť odpočinkových a nástupních míst na turistických a lyžařských trasách, která propojuje obce a města regionu, ale byla vybudována i budova technického zázemí pro údržbu tras, pořízeno technické vybavení - skútry, křovinořezy, motorová pila a pracovní terénní vozítko s vlekem.
V rámci publicity projektu byly vytvořeny internetové stránky s popisem tras, nástupních a odpočinkových míst, a byly vytištěny kvalitní letní a zimní turistické mapy.

Stávající hojně využívané trasy nejen v okolí Polevského vrchu, umožňují celoroční turistické sportovní vyžití místních obyvatel i návštěvníků mikroregionu. V zimní sezóně jsou na těchto trasách pravidelně udržovány lyžařské tratě a tratě pro pěší. Mimo zimní sezónu slouží trasy pěším, turistům, běžcům, cyklistům, vyznavačům nordic walkingu a dalších pohybových aktivit. Turistické trasy v okolí Polevského vrchu spojují následující města a obce: Nový Bor, Okrouhlá, Kamenický Šenov, Prysk, Polevsko, Svor, Nový Oldřichov. Tyto obce a města zajišťují i provoz a údržbu tratí.

Tato turistická oblast je v současné době hojně navštěvována a stávající zázemí a technické vybavení turistických tratí v regionu neodpovídalo vzrůstajícímu zájmu návštěvníků o tuto lokalitu. Vybudováním zázemí na Polevském vrchu a sítě turistických přístřešků s informačními cedulemi a mapami došlo k zásadnímu vylepšení možnosti poskytování služeb místním i turistům.

Realizací projektu Zažít vrcholy se podařilo naplnit prvotní cíl projektu a to vytvoření podmínek a prostoru pro kvalitní zázemí k trávení volného času a sportovní vyžití obyvatel Novoborska a okolí, návštěvníků (turistů) přijíždějících do mikroregionu, sportovce a potažmo i pro pořádání řady významných sportovních podniků jako je například lyžařský závod Lužická třicítka a další.

Logickým propojením projektu s německým partnerem byla zaručena návaznost na již mnoho let aktivně probíhající příhraniční spolupráci V rámci projektu se konala kromě pracovních schůzek tvůrců projektu i setkání pracovníků informačních středisek z ČR a Německa a na závěr projektu se uskuteční slavnostní setkání starostů Novoborska a zástupců Obce Oybin.

Vzhledem k mnoho desítek let trvající tradici turistiky a zimních sportů na území Svazku obcí Novoborska jistě nebude problém zajistit pětiletou udržitelnosti tohoto projektu od ukončení jeho realizace. Po dobu 5 let bude svazek zajišťovat údržbu a provoz budovy technického zázemí, přístřešků, technického vybavení a internetových stránek a za tímto účelem již byly uzavřeny patřičné dohody o spolupráci a systém financování. Náklady na zimní i letní údržbu tras jsou oproti současným nákladům nižší zejména z důvodu používání nové techniky a kvalitního technického zázemí.