Sklářská

Panská skála – nejznámější ukázka sloupcovité odlučnosti čedičové horniny vulkanického původu (597 m.n.m.). Tvořena pěti až šestibokými sloupci o průměru 20-40 cm, o délce až 12 m. Připomíná píšťaly varhan, proto rovněž nazývána Varhany. Nejstarší geologická rezervace u nás, vyhlášena již r.1895.

Kamenický Šenov – proslulé sklářské město. V muzeu jsou jedinečné sbírky rytého skla a expozice svítidel. Dnes průmyslová výroba ve městě převážně zaměřena na svítidla a optické sklo.

Nový Oldřichov – obec jihozápadně od Kamenického Šenova s nejrozsáhlejším muzeem hasičské techniky v Čechách.

Klučky – 642 m.n.m., nejvyšší vrcholek čedičového asi 3 km dlouhého hřebene. Na severním svahu se nachází bývalý čedičový lom, jehož stěny jsou tvořeny pravidelně vyvinutými svisle stojícími kamennými sloupy.

Nový Bor – známé malebné město, které po celém světě proslavila zručnost zdejších sklářů a výtvarníků, se spoustou malých skláren a dílen, zaměřených na výrobu foukaného, malovaného, broušeného i rytého skla. Z velkých podniků mezi nejznámější patří společnosti Crystalex a Egermann. Historii sklářství mapuje zdejší muzeum.

Sloup v Čechách (obec) – vyhledávaná rekreační oblast, historicky spjata se zdejším skalním hradem. V roce 1730 nechal postavit J.J.M. Kinský v obci zámek, dnes slouží jako domov pro seniory (veřejnosti nepřístupný). Severozápadně od zámku kaple sv. Jana Nepomuckého (r.1738). V obci kostel sv. Kateřiny (první zprávy již z r.1327, posléze výrazné přestavby), barokní mariánský sloup (r.1694) a sousoší Kalvárie (r.1740).

trasa Sklářská