Sloupská

Sloupský hrad – pískovcový masivní blok cca 100 m dlouhý, 60 m široký a 35 m vysoký se zbytky barokní poustevny. Skalní masiv osídlen již v mladší době kamenné (konec 3. tis. př.n.l.). Původní hrad patrně vybudoval Čeněk z Oybina ke konci 13. století, roku 1445 byl hrad pobořen. Dnes na vrcholu menší komplex objektů a vyhlídková terasa se sochou poustevníka Samuela Görnera s dalekohledem.

Lesní divadlo – pozůstatky divadla z roku 1921, umístěného v komplexu pískovcových skal.

Slavíček – čedičový vrch 534,8 m.n.m. se zajímavými skalními útvary.

Modlivý důl – poutní místo s vytesanou kapličkou do pískovcové skály z konce 18. století.

Záhořínská kaple – zděná kaplička z r. 1740, postavena na místě dřívějšího barokního sloupu.

Ortel – 553,9 m.n.m.; vrch s mohutnými skalními stěnami a skalkami, dříve považován za pohanské kultovní místo, údajně pro vykonávání poprav. Další pověst hovoří o skřítcích, kteří zde bydleli a na plochém znělcovém kameni na vrcholku si pekli chleba.

Cvikov – město, známé tradiční výrobou oděvů, polygrafických strojů, replik historického skla aj. Pro výhodné bioklimatické podmínky jsou v přilehlém okolí města umístěny léčebny zaměřené na plicní a dýchací onemocnění.

Údolí samoty – cca 2 km dlouhé zalesněné údolí s vyčnívajícími pískovcovými skalami.

trasa Sloupská