Cyklostezky

Cyklostezka Cesta k sousedům

Do projektu Cesta k sousedům je zahrnuta lávka pro pěší a cyklisty překlenující silnice 1/13 a 1/9, dále pak vybudování a proznačení společné turistické trasy s názvem Cesta k sousedům, parkoviště v obci Lückendorf a jeho poslední částí je projektová dokumentace druhé etapy stavebních úprav lávky přes silnici 1. třídy u obce Svor.

Cyklostezka Varhany

Cyklostezka vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova. Začíná nedaleko vlakové zastávky Střelnice v České Lípě a končí u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém Šenově (pár set metrů od Panské skály). Cyklostezka je projektovaná jako veřejně přístupná komunikace pro cyklisty a pěší o šíři tři metry.

Cyklotrasa Kaufmannova

Průběh trasy:
Cvikov - Trávník - Mařenice - Juliovka - Waltersdorf - U Jána - Nová Huť - Rousínov - Cvikov

Trasa začíná na náměstí ve Cvikově a napojuje se na cyklotrasu č. 3053 přes Trávník do Mařenic. Dále odbočuje směrem na Juliovku a Dolní Světlou (trasy č. 3055, 3061), stoupá k hraničnímu přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf a po trase č. 3061 pokračuje na Novou Huť. Odtud se po trase č. 3007 vrací zpět do Cvikova.

Cyklotrasa Kolem Ortelu

Průběh trasy:
Cvikov - Lindava - Maxov - Sloup v Čechách - Radvanec - Nový Bor - Havraní skály - Cvikov

Trasa začíná na cvikovském náměstí a napojuje se na cyklotrasu č. 3007 do Lindavy, pokračuje dále po trase č. 3055. V dolní části obce Lindava odbočuje směrem na Nový Bor (trasa č. 3056) přes vyhledávanou rekreační oblast Sloup v Čechách. Z Nového Boru do Cvikova pokračuje po trase č. 3053.