Trasy pro pěší

Buková

Křížový buk - horské sedlo, název připomíná těžké boje za sedmileté války (r. 1757). Ustupující pruské vojsko, které po prohrané bitvě u Kolína ustupovalo přes Českou Kamenici a Chřibskou k severu, bylo v okolí Studence a Lísky přepadeno částí rakouské armády. Velká část z 486 padlých pruských a 163 rakouských vojáků byla pohřbena na lesní mýtině v sedle pod Javorem.

Lužická

Dolní Světlá-Waltersdorf – turistický hraniční přechod

Mařenická

Mařenice – osada, prvně zmíněná v r. 1372. Na návrší uprostřed obce stojí kostel sv. Máří Magdaleny, který nechala postavit (r. 1699-1714) vévodkyně Františka Toskánská. U mostu přes Svitávku stojí trojsoší (z r.1831-1833), které představuje sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a ukřižovaného Krista.

Babiččin odpočinek – místo pro odpočinek před výstupem na Hvozd.

Sklářská

Panská skála – nejznámější ukázka sloupcovité odlučnosti čedičové horniny vulkanického původu (597 m.n.m.). Tvořena pěti až šestibokými sloupci o průměru 20-40 cm, o délce až 12 m. Připomíná píšťaly varhan, proto rovněž nazývána Varhany. Nejstarší geologická rezervace u nás, vyhlášena již r.1895.

Kamenický Šenov – proslulé sklářské město. V muzeu jsou jedinečné sbírky rytého skla a expozice svítidel. Dnes průmyslová výroba ve městě převážně zaměřena na svítidla a optické sklo.

Sloupská

Sloupský hrad – pískovcový masivní blok cca 100 m dlouhý, 60 m široký a 35 m vysoký se zbytky barokní poustevny. Skalní masiv osídlen již v mladší době kamenné (konec 3. tis. př.n.l.). Původní hrad patrně vybudoval Čeněk z Oybina ke konci 13. století, roku 1445 byl hrad pobořen. Dnes na vrcholu menší komplex objektů a vyhlídková terasa se sochou poustevníka Samuela Görnera s dalekohledem.

Lesní divadlo – pozůstatky divadla z roku 1921, umístěného v komplexu pískovcových skal.

Svorská

Radvanecký rybník – rybník vyhledávaný především k rekreaci a koupání.

Havraní skály – pověstí opředený pískovcový komplex sedmi skal. Nejmohutnější, na níž vedou vytesané schody, poskytuje nádherný výhled.

Klíč – výrazný znělcový a trachytový kužel (759,4 m.n.m.) s nezalesněnou skalnatou plošinou, díky níž poskytuje vynikající kruhový výhled. Roku 1967 zde byla vyhlášena státní přírodní rezervace o rozloze 9 ha. Pod sedlem se nachází mohutné prameny vody.