Střední vrch

Z táhlého hřbetu vyčnívá skalnatý vrchol Středního vrchu, který je vysoký 593 m vysoký a pro jeho minialpský vzhled se mu přezdívá Matterhorn Lužických hor.
Střední vrch je výrazný čedičový kopec, ležící asi 1 km severovýchodně od Dolního Prysku. Z jeho vrcholu vyčnívá výrazný skalní suk, podle něhož se vrch někdy lidově nazýval Hranáč nebo Skála. Strmé rozeklané skalní stěny jsou často tvořené čedičovými sloupy, svahy pod nimi pokrývají částečně zarostlá suťová pole, na nichž se vyskytovaly vzácné druhy mechů a kapradin. Vrchol je přístupný od západu strmou pěšinkou, kterou v roce 1896 upravili členové Horského spolku z Horního Prysku. V roce 1914 sem byl navíc přemístěn turistický přístřešek z Větrného vrchu u Kunratic, po kterém však již nezůstaly žádné stopy.
Z vrcholu kopce jsou krásné výhledy do okolí. Na severu je údolí říčky Kamenice s osadou Mlýny a vzdálenějšími Kytlicemi, lemované zalesněnými vrchy mezi Studencem a Jedlovou. Na východě vyčnívá Pěnkavčí vrch, špičatý Klíč a na obzoru za nimi vzdálený Hvozd. Na jižní straně je osada Prysk se strmým Šenovským vrchem, za nímž leží Kamenický Šenov. Za Břidličným vrchem na západě se otevírá pohled k České Kamenici se Zámeckým vrchem a dále na zvlněnou lesnatou krajinu Českosaského Švýcarska s výrazným kuželem Růžovského vrchu a vzdálenějšími masivy Děčínského Sněžníku, Grosser Winterbergu a Grosser Zschirnsteinu na obzoru. Na jihozápadě vystupují četné kopce Českého středohoří, mezi nimiž můžeme za jasného počasí spatřit i Milešovku.

Zdroj: www.luzicke-hory.cz

Adresa: 
Obec Prysk - turistické informace
Dolní Prysk 17
47115 Prysk
Česká republika