Svojkovský hrad

Pozůstatky Svojkovského hradu stojí na nevelkém zalesněném vršku (399 m) v bývalém zámeckém parku na západním okraji Svojkova. Svojkovský hrádek byl asi z větší části dřevěný a dodnes se z něj mnoho nedochovalo.

Z nevelké plošiny na temeni kupy dnes vyčnívají dvě pískovcové skály, které jsou navzájem spojené asi 8 m vysokou kamennou zdí s úzkým štěrbinovým oknem. Mezi oběma skalami bylo pravděpodobně malé, zhruba obdélné hradní jádro, ohraničené na jižní a jihovýchodní straně další, dnes již zbořenou zdí. Dovnitř se patrně vstupovalo bránou v těsném sousedství menší skály, do které je vytesaná malá místnost strážnice se třemi okénky. V hlavní, asi 17 metrů vysoké skále jsou ve třech patrech vytesané místnosti, přístupné původně jen z hradního jádra na jihozápadní straně skály. V patě skály je vytesaný sklep a další místnost je přímo nad ním v 1. patře. V její podlaze byla vyhloubena kruhová lednice a v adní stěně byl proražen nový portál, kterým se vystupovalo na dřevěnou pavlač, přistavěnou k severovýchodní stěně skály. Odtud vedlo ve skále vytesané schodiště do druhého patra hradu, nad nímž vyčnívá ještě nevelký vrcholový skalní suk s vytesanou místností a malou vyhlídkovou plošinou. Po žebříku se kdysi dalo vystoupit i na samotný vrchol skály, kde byl údajně od roku 1762 umístěn kříž se zobrazením Panny Marie a Magdaleny. V současné době není vrchol skály normálně přístupný a výhledu do okolí brání vzrostlé stromy.

Zdroj: www.luzicke-hory.cz